Město Kladno ze svého rozpočtu uvolnilo 3 000 000 Kč a nabízí vám možnost aktivně se podílet na rozvoji města pomocí nového projektu „Společně v Kladně“, který je projektem participativního rozpočtování.

Kdokoli z vás může podat návrh na zlepšení veřejného prostranství.

Po zhodnocení realizovatelnosti návrhů zde budou právě ty realizovatelné zveřejněny a následně o nich bude hlasovat veřejnost. Návrhy, které získají nejvíce hlasů, se budou realizovat v tomto a příštím roce.