V chodbách přízemí Obchodního centra Central Kladno můžete
od 1. do 31.října  navštívit výstavu návrhů, které postoupily
do hlasování. Nezapomeňte, že na výstavě uvidíte stručnější
verze, podrobněji se s každým návrhem seznámíte na našich
webových stránkách, v kategorii Realizovatelné návrhy 2019