V úterý 17. září v 18 h vás zveme  do čítárny Městské knihovny Kladno
(nám. Sítná 3106) na prezentaci návrhů za účasti jejich autorů.

error0