Název: Výběh pro psy

Autor návrhu: Petr Soudek

Popis návrhu: Vzhledem k tomu, že podle vyhlášky nesmí psi volné pobíhat, navrhuji zřídit oplocený výběh, kde by se
psi mohli volně pohybovat bez rizika ohrožení druhých osob. Pes se potřebuje občas proběhnout bez vodítka, což by mu mohli majitele dopřát bez rizika postihu.

Je potřeba vymezit potřebný prostor a oplotit jej. Možné zakomponovat nějaké herní prvky a zřídit koš na exkrementy.

Umístění návrhu: Kročehlavy

Předpokládané náklady: 50 000 Kč

Výběh pro psy