Název: Květinová výzdoba, Polská 2203 – u Pražanky

Autor návrhu: Ivana Skořepová

Popis návrhu: Udržovaná zeleň s květinami by měla být automatickou sezónní součástí života na sídlišti s využitím všech možností včetně estetiky železných poklopů do podzemí.

Řešení: 
– dřevěné „ohrádky“ okolo kmenů 3 bříz
– osazení květinami (nenáročné druhy)
– natření poklopů (jiná barva než stávající modrá)
– bednění na poklopy (8 ks)

Umístění návrhu: Polská ul.

Předpokládané náklady: 46 500 Kč

Květinová výzdoba, Polská 2203 - u Pražanky