Název: Herní prostor pro děti a chodníkové hry u Pražanky

Autor návrhu: Ivana Skořepová

Popis návrhu: Dětský svět plný her, pohybu, poznávání a tajemství ve spolupráci s našimi dospělými představami. Využita společná práce s náhodnými dětmi – děkuji!
Zásada: jednat s dětmi jako s rovnocennými partnery + vzájemný respekt.
Herní prostor rozměrů 25 x 25 m, prvky umístit přehledně a nepřehltit!

Chodníkové hry popř. umístit po městě. Hlavní myšlenka – nedostatek hřišť.

Je to bezpečné a nenáročné (Panák, Člověče nezlob se, Twister aj.)

Lavičky pro rodiče s dětmi a seniory.

Katastrální území: Kročehlavy

Předpokládané náklady: 331 900 Kč

Herní prostor pro děti Polská 2203 (u Pražanky) a chodníkové hry