Název: 3 v 1 – přírodní divadlo, lesní hřiště a odpočívadlo u lesa, Em. Zahrádky

Autor návrhu: Tereza Wyderka

Popis návrhu: Severní část města je hustě obydlená, ale míst určených k odpočinku je tu poskrovnu.
Vytvořme malé přírodní divadlo, lesní hřiště a místo pro odpočinek nebo piknik v jednom přímo na hranici lesa v severozápadní části Rozdělova! Přicházím k místu, na kterém navrhuji udělat změnu, procházím kolem skupinky třech mladých lidí (jeden z nich je dítě cca 12 let) a zaslechnu pár vět: „Takhle to nevaž, musíš to vázat takhle… Jo, tohle jsou tři gramy.“  Přitom už tři roky působím jako koordinátorka lesního klubu pro děti předškolního věku – zařízení, které je skvělou prevencí proti těmto sociálně patologickým jevům (užívání a distribuce drog). Jistě, základ výchovy dětí tkví v rodině, ale jsem přesvědčená, že intenzivní kontakt s přírodou v nejútlejším věku bude mít dopad na celý život jedince v pozitivním smyslu. Také tímto návrhem bych ráda nalákala dětičky i dospělé blíže k přírodě, cílím však na širší veřejnost. Vytvořme prostor, který by byl divadlem, hřištěm pro děti a místem pro odpočinek nebo piknik zároveň!

Současný stav: Zamýšlené městské pozemky v severozápadní části Rozdělova jsou hustě zarostlé náletem,  je to neprostupná džungle. Nacházejí se na hranici lesa, který místní vyhledávají k odpočinku a k procházkám. Na okraji těchto městských pozemků (již pozemek jiného vlastníka) se nachází objekt bývalé pozorovatelny civilní obrany, který nyní slouží jako neoficiální odpadkový koš.Vytipované místo se nachází v hustě obydlené části Kladna „Rozdělov Sever“, asi 200 m od nového bytového komplexu Stella (110 nových bytů a 13 nových rodinných domů) a cca 500 m od sídliště Rozdělov Sever. Je zřejmé, že rekreační funkce lesa v této lokalitě je stěžejní. Zároveň z  veřejného setkání, které organizovalo vedení města s obyvateli Kladna v únoru 2019 v ZŠ Brjanská, vzešla mimo jiné i stížnost na poddimenzovanost dětských hřišť v této lokalitě.

Návrh na zlepšení: Navrhuji zbudovat na části těchto městských pozemků:

1. malý amfiteátr

– přírodní divadlo pro malé skupinky
– dřevěné podium ohraničené dřevěnými palisádami, které oddělují část pro herce; podium lze jindy využít i jako místo pro piknik
– hlediště s posezením ze silných masivních klád a ohraničené nízkými palisádami, které budou sloužit také jako průlezky pro děti (trénování motoriky)

2. kopeček se skluzavkou a tunelem pro děti

– vytěženou zeminu z přípravných terénních prací lze využít ke zbudování kopečku
– skluzavka pro děti umístěná na svahu kopečku
– instalace tunelu (roury) uvnitř kopečku
– v zimě lze kopeček využít pro sáňkování
V rovinatém Rozdělově mnoho příležitostí není celý prostor mohou využít rodiny s dětmi, skupiny přátel, místní komunita, amatérská divadla, skautské, turistické a tábornické oddíly, lesní, mateřské i základní školy nebo senioři a pocestní k odpočinku a posezení. Divadlo je příležitostí pro kvalitní zábavu – děti i dospělí zapojují a rozvíjí svoji fantazii, své nápady uvádějí v realitu. Divadlo bude místem  setkávání místních obyvatel v přírodě, místem budování dobrých vztahů mezi lidmi a navazování nových kontaktů – zkrátka velký  konkurent pro sociální sítě. První přírodní divadla vznikala v Kladně a okolí již před 100 lety (např. Motyčín, Barré, Na Bílých vrškách). Pojďme navázat na tuto tradici zbudováním zatím jedné „malé přírodní scény“!

Katastrání území: Kladno

Předpokládané náklady: 450 000 Kč

3 v 1 - přírodní divadlo, lesní hřiště a odpočívadlo