Název: Sítenské údolí? Oáza přírody v srdci Kladna.

Autor návrhu: Tomáš Steinberger

Popis návrhu:  Pod vedením několika odborných lektorů, dle požadované specializace, budou dobrovolníky v Kladenském Sítenském údolí provedeny úpravy.

– Vyčištění od odpadků, náletů.
– Odborný řez ovocných stromů, okrasných stromů.
– Budou vyčištěny vodní plochy a toky a napraven jejich tok tak, aby dostal přírodní charakter zajišťující vyšší zádrž vody.
– Budou osety vhodné plochy semeny polních a lučních květů.
– Budou zasazeny jedlé keře, rostliny.
– Jednotlivé rostliny budou doplněny o informační tabulky.
– Dále budou provedena opatření na podporu ptačích a hmyzích populací.

Těmito úpravami bude rozšířena funkčnost údolí nejen pro rekreační a výukové účely a i pro možný sběr plodů a zároveň bude zajištěna lepší biologicko-hydrologická bilance.

Umístění návrhu: Sítenské údolí

Předpokládané náklady: 240 000 kč

Sítenské údolí? Oáza přírody v srdci Kladna.