Názv: Skluzavkový tobogán v Sítenském údolí

Autor návrhu: Michal Škach

Popis návrhu: Děti milují skluzavky a tobogány. V Kladně je mnoho dětských hřišť, ale tobogán je jen u zámecké
zahrady a jen hodně malý. Chtělo by to nějaký pořádný velký venkovní tobogán. Navrhuji využití strání Sítenského údolí vedle
školy a vybudování co nejdelšího a nejvyššího nerezového skluzavkového tobogánu pro děti na vhodném místě.
Podobné tobogány a skluzavky jsou k vidění už na řadě míst v České republice. Jedna kratší skluzavka je např. v lese
u Křivoklátu, nové tobogány včetně nástupních konstrukcí jsou také např. v parku Pecka (Portášky / Pec pod Sněžkou).
Známe také indoorové tobogány v obchodních centrech (např. Central nebo Šestka). My ale potřebujeme dostat děti
z nákupáků ven. Aby bylo v tobogánu světlo, může se kombinovat uzavřená a otevřená část. Díky
tomu, že dítě k nástupu do tobogánu musí vyběhnout do kopce, stává se z jízdy nejen zábava, ale také
sport. Kladenské děti by si pořádný venkovní tobogán zasloužily. 
Co se týká nákladů, rozhodující je celková velikost, délka a převýšení skluzavky.  Pokud bude využito terénu a přirozeného převýšení, náklady na údržbu by měly být minimální. Podobná „jen“ skluzavka je už roky např. v lese u Křivoklátu, nové tobogány jsou také např.
v parku Pecka na Portáškách.

Umístění návrhu: Sítenské údolí

Předpokládané náklady: 150 000 – 400 000 Kč

Skluzavkový tobogán v Sítenském údolí