Název: Městská louka a mozaika U Hvězdy

Autor návrhu: Jana Vlčková

Popis návrhu: Záměrem projektu je zvýšit estetickou a ekologickou hodnotu místa. Zlepší se životní prostředí na rušné
ulici a vytvoříme trvalou hodnotu pro další generace.

V letošním roce jsme ve Vodárenské ulici přišli o skupinu 8 vzrostlých stromů. Jejich estetická i
ekologická funkce byla významná, jak můžete nyní vidět, když tu už nejsou. Jsme rádi, že odbor
Životního prostředí vysadil nové stromy, ale ty potřebují ještě 20 let, než ty padlé plně nahradí. Chci
tomu napomoci a co nejdříve zvýšit estetickou kvalitu tohoto místa a získat zpět ekologické přínosy,
kterými nám zde stromy léta prospívaly. Proto navrhuji zřídit městskou louku podél bloku panelového
domu ve Vodárenské ulici u Hvězdy. Současně západní stěnu výměníku tepla pokrýt velkoplošnou
mozaikou s tematikou rostlin a živočichů. Jedná se o frekventované místo, kde mnoho lidí bydlí, jiní tudy
přijíždí do města. V okolí je několik škol a školka. Malé děti, které tudy denně chodí s rodiči do školky,
zažijí krásu rozkvetlé louky, přestože žijí uprostřed města. Uvidí, jak se tráva mění, rozkvétá, vlní se ve
větru a poletují nad ní rozmanité druhy hmyzu. Barevná mozaika na budově firmy TEPO projasní ulici i v
zimě, kdy louka spí. Vysoký travní porost příznivě působí na klima ve městě. Vrátíme životní prostor
hmyzu, mohly by se zvýšit stavy rorýsů, kteří mají v okolí vyvěšené budky, ale není, kdo by je obsadil.
Připojíme se k trendu, který je v evropských městech už běžný. V úvodu vidíte fotografii z italského
města Lucca, kterou jsem pořídila letos v dubnu. V celém městě byla vysoká neposečená tráva plná
květin. Obyvatelé i turisté se k trávníkům chovali s viditelnou úctou. V době sečení, můžeme pořádat
seminář kosení metodou Tai chi. Děti uvidí i tradiční sklizeň trávy a vznikne příjemná společenská akce.
Pokosenou trávu může město nabídnout drobným chovatelům nebo např. záchranné stanici živočichů.
Náklady zahrnují revitalizaci a založení květné louky na přibližně 1.800 m2 a realizaci velkoplošné
mozaiky od profesionálního výtvarníka. Městská louka a kvalitní výtvarné dílo rychle a trvale zlepší
prostředí místním obyvatelům i všem, kdo tudy procházejí. Vrátíme životní prostor drobným tvorům,
kteří tu s námi v minulosti běžně žili – hmyz, ptáci, netopýři. Reálně projevíme odpovědný přístup k
přírodě.

Umístění návrhu: Vodárenská ulice

Předpokládané náklady: 500 000 Kč

Městská louka a mozaika U Hvězdy