Město plánuje realizovat tento projekt ze svého rozpočtu, proto není návrh zařazen do hlasování. 

Název: Lampa v Lomené ulici ve Švermově

Autor návrhu: Luděk Havlíček

Popis návrhu: Navrhuji doplnit veřejné osvětlení v zatáčce Lomené ulici ve Švermově. Ulice je bez chodníku a chodci se pohybují ve vozovce. Instalovat jeden sloup veřejného osvětlení a napojit elektriku

Umístění návrhu: Lomená ulice, Švermov

Předpokládané náklady: 30 000 Kč

Lampa v Lomené ulici Švermov