Název: Kuličková dráha pro malé i velké v Sítenském údolí

Autor návrhu: Veronika Petráková

Popis návrhu: Kuličkodráha je skvělým herním prvkem, který nevyžaduje nákladnou údržbu a zabaví spolehlivě děti i dospělé, na takovém místě si navíc děti rychle najdou kamarády spoluzávodníky. Nebudeme tak muset jezdit až do Zruče nad Sázavou. Navíc jeho realizací můžeme podpořit například místní umělce. Hliněnky a skleněnky, třeste se!
Navrhuji zhotovit betonem zpevněný val, různé dráhy, skokanské můstky. V nejvyšším bodě valu zábradlí.

Katastrální území: Kladno

Předpokládané náklady: 500 000 Kč

Kuličková dráha pro malé i velké v Sítenském údolí