Název: Herní hřiště pro tři generace

Autor návrhu: vendula Humlová

Popis návrhu: Realizace parku s herními a sportovními  prvky pro všechny věkové kategorie v prostoru za garážemi mezi rozdělovskou čerpací stanicí Shell a bressonskou zastavárnou.
Stezka spojující Rozdělov a Bresson je poměrně frekventovanou, ale ne příliš atraktivní trasou. Absence herního prostoru v této části města vybízí k jeho oživení a rekultivaci. Cílem návrhu je vytvoření příjemného a bezpečného prostoru pro setkávání a trávení volného času občanů všech generací.

Hrací park by se měl vyznačovat  osobitostí jednotlivých herních prvků, které na typizovaných dětských hřištích běžně nenajdeme. Aktivity pro nejmenší  (smyslový chodník, hmyzí domeček, houpačka, „opičí dráha“ z kulatin…) doplní prostor pro děti staršího školního věku a  teenagery (prvky parkourového a workoutového hřiště) i rekondiční stroje určené především dospělým a seniorům. Společné budou aktivity využitelné napříč věkovým spektrem (betonový pingpongový stůl, branky pro míčové hry apod.)

Návrh počítá s využitím přirozeného zastínění vzniklého výsadbou stromů a keřů s jedlými plody, které budou volně přístupné uživatelům parku i kolemjdoucím ke sběru a konzumaci.

Současný stav: Stezka spojující městské části Rozdělov a Bresson je z jedné strany lemována garážemi. Z druhé strany se po celé délce line neudržovaný travnatý pás s několika jehličnany i listnatými stromy. Rekultivace dlouhodobě zanedbávaného místa by otevřela možnosti pro jeho širší využití.
Herní prostor v této části města se jeví jako nedostatečný. Nejbližší hřiště najdeme v sídlišti Rozdělov Sever a u  ZŠ Brjanská, ta jsou ale plně využívaná dětmi z okolní zástavby. Hřiště v Brjanské ulici navíc primárně slouží škole, veřejnosti je přístupné pouze v odpoledních hodinách a o víkendy.
Sportovní a herní prvky pro starší děti  a mládež pak v širším okolí zcela chybí. Místo  za garážemi je teenagery často vyhledáváno, v současné podobě ale nenabízí prostor pro smysluplné trávení volného času.

Navrhovaná podoba Parku pro tři generace:

Cílem návrhu je vytvoření příjemného prostoru využitelného širší skupinou místních obyvatel, který není jen dětským hřištěm, ale nabízí místo pro aktivitu i odpočinek napříč generacemi. Výhodou prostoru je jeho délka, která umožňuje oddělit aktivní i relaxační část. Park předpokládá využití kombinace netradičních herních prvků a vysazených rostlin. Vzhledem k lokaci u garáží  se pro realizaci nabízí využití starých pneumatik (viz ilustrační obrázek), které doplní kovové konstrukce, dřevo a další přírodniny.

Přehled herních prvků a aktivit:

  • Smyslový chodník slouží k rozvoji hmatu je vyrobený z mnoha rozdílných, obvykle přírodních materiálů (kamínky, šišky, kulatiny, jehličí…). Vzhledem k množství venčících se psů v lokalitě je třeba, aby byl chodník vyvýšený a eliminoval tak možnost kontaminace psími exkrementy

● Hmyzí domeček nabízí dětem možnost pozorovat různorodost  hmyzí říše a zároveň slouží jako úkryt a prostor pro rozmnožování řady užitečných druhů hmyzu.

  • Soubor herních prvků z kulatin sloužící pro rozvoj hrubé motoriky
  • Vahadlová houpačka
  • Prolézačky „Střechy“ (kovové konstrukce a použité pneumatiky)
  • Prvky pro parkour a workout
  • Rekondiční prvky: procvičování nohou – lyže a procvičování kloubů – volant
  • Celobetonový pingpongový stůl
  • Branky pro míčové hry

Vysazení stromů a keřů s jedlými plody

Součástí herního parku bude vysazení keřů s jedlými plody méně náročných rostlin  (zimolez, rakytník, maliník, rybíz, angrešt…) a několika stromů ořešáků. Rostliny přispějí především k přirozenému ochlazení a zastínění prostoru. Přidanou hodnotou bude sběr plodů uživateli. Keře mohou posloužit k vymezení prostoru parku a jeho oddělení od cesty pro garážovaná auta.

Možná rizika projektu:

Nepřijetí projektu obyvateli domů v Tylově ulici, kteří prostor zčásti využívají jako zadní přístupovou cestu do svých domovů.
Návrh řešení: Herní prvky i rostliny je třeba umístit citlivě s ohledem na branky obyvatel domů v Tylově ulici.
Nepřizpůsobení rychlosti automobilů blízkosti herního parku.
Návrh řešení: Cesta je hojně  využívána chodci. Řidiči na ně obvykle berou ohled. V současné době stav komunikace rychlou jízdu neumožňuje. V případě změny je na místě použití adekvátního dopravního značení případně instalace retardérů. Vysázené rostliny mohou pomoci oddělit park od prostoru určeného pro auta. Automobilová doprava zde není navzdory přítomnosti garáží příliš frekventovaná. 

Možnosti návaznosti projektu v dalších fázích: vybudování cyklostezky navazující na vnější mimoměstský okruh již existujících cyklostezek, instalace pouličního osvětlení, rozšíření parku o další herní prvky, zvážení zbudování psího WC.

Umístění návrhu: Rozdělov

Předpokládané náklady: 399 000 Kč

Herní park pro tři generace