Název: Dětské hřiště – Helsinská ulice

Autor návrhu: Tomáš Kutil

Popis návrhu: V této části Rozdělova chybí dostatek dětských hřišť a místní děti tak nemají prostor, kde si venku hrát.
Postavme proto hřiště pro nejmenší i školní děti.

Hřiště by mělo mít základní herní prvky nejlépe ze dřeva jako houpačky (řetízková, kyvadlová),
skluzavka, prolézačka např. dvě věže s mostem. Dopadovou plochu navrhuji zhotovit z kačírku, se
kterým si děti hrají podobně jako s pískem. Hřiště je třeba oplotit, vybavit košem a lavičkami. Místo by
mělo mít svoji originalitu a možnost dalšího rozšiřování.

Umístění návrhu: Helsinská ulice

Předpokládané náklady: 470 000 Kč

Dětské hřiště - Helsinská ulice