Název: Dětské cyklohřiště Bukovka

Autor návrhu: Martin Raufer

Popis návrhu: Jízda na kole je v ČR nejčastěji provozovanou pohybovou aktivitou (jak hovoří statistiky) i zdrojem olympijských medailí nebo zábavy dětí (skoro každé dítě má doma kolo, učí se na kole – to je česká kulturní zvyklost). Výhodou veřejně přístupného cyklohřiště je, že nevyžaduje přesné rozměry a nemusí být na rovině, jako jiná hřiště, naopak sráz a hůře přístupný terén je výhodou – plánovaná revitalizace strmého sadu Bukovka a jeho využití pro sportovní aktivity dětí a vnesení života do tohoto zapadlého koutu města (byť se nachází relativně blízko centra) se v tomto úhlu pohledu jeví jako dokonalá symbióza a možná že i jediná možnost. Život a dětský ruch by také eliminoval činnost nežádoucích živlů v lokalitě, odhazování odpadků a podobně. Cyklohřiště nemusí mít správce, nevyžaduje údržbu, zavlažování, sekání trávy atp. Cyklohřiště, to jsou vlastně stezky s terénními nerovnostmi, hrby, skoky, zatáčkami, které zdokonalují jízdní dovednosti, zvyšují kondici, eliminují případné konflikty s dalšími uživateli veřejných cest. Hřiště také zvyšuje bezpečnost dětí, protože jsou neustále pod dohledem trenéra atp. Velo Akademie Kladno má v polovině roku 2019 65 dětských členů a závodů na Sletišti se zúčastnilo 195 startujících do 12 let. Malí kladenští cyklisté nemají kde trénovat a doposud se pohybují ve zcela nevyhovujícím, až by se dalo říci konfliktním, volném terénu v okolí města. Ve vymezeném čase by cyklohřiště sloužilo především jim, mimo času tréninků by bylo volně přístupné pro kohokoliv.

Úzké stezky, klikatící se mezi stromy s mírně zpevněným podložím, tu a tam zpestřené překážkou v podobě kamenného valu, skoku či strmého srázu a několika klopenými zatáčkami. Okruh stezek, většinou snadno přehlédnutelný z jednoho místa trenérem či jiným dozorem, s více možnostmi zkrácení či prodloužení. Zbudování za pomoci lehké mechanizace s navezením malého množství specifické zeminy, kamení nebo dřeva, minimální terénní úpravy, minimální zásah do stávající modulace krajiny. Zpevnění některých sypkých míst atp. Podoba stezek by simulovala podobu závodních okruhů olympijského cross-country nebo jejich části, avšak s ohledem k tomu, aby vždy byla k dispozici i snazší, sjízdná varianta pro méně zdatné cyklisty. Šíře stezek by však byla minimální, trať by tedy neodpovídala parametrům závodních tratí.

V Mladé Boleslavi je podobné hřiště zbudované uprostřed města, v areálu bývalého letního kina a je spravováno přímo městem. Plzeň má podobný areál ve Městě Touškov, v Praze je podobných lokalit řada, mnoho je neoficiálních (Točná), nejdostupnější je BikePark na Zličíně nebo Beckov u Klíčan, skvělý, avšak veřejnosti nepřístupný je MTB okruh v Garden Parku Jeneč.

Umístění návrhu: Bukovka

Předpokládané náklady: 499 000 Kč

Dětské cyklohřiště Bukovka