Název: Bio popelnice do sídlišť v Kročehlavech

Autor návrhu: Jana Vlčková

Popis návrhu: Přidejme bio popelnice ke kontejnerům na tříděný odpad na sídlištích.  Domácnosti na sídlištích vyprodukují značné množství bio odpadu, který nemají kam odkládat. Mnozí pěstují rostliny na balkonech nebo pečují o zeleň před bytovým domem. Velké množství bio odpadu vznikne při přípravě jídel. To vše na sídlištích končí ve směsném odpadu. O popelnici na bio odpad s odvozem zdarma může požádat občan Kladna, který trvale žije v rodinném domě. Když zařadíme bio popelnice vedle kontejnerů na tříděný odpad, dostanou i občané na sídlištích možnost třídit bio odpad.
Věřím, že se tak bio odpad částečně přesune z kontejnerů se směsným odpadem, kde je nákladovou položkou mezi recyklovaný odpad, kde se stává zpracovatelnou surovinou. Náklady na rozjezd tohoto vylepšení by snad neměly být velké, ale to ponechám odborníkům. Dejme možnost třídit bio odpad všem, kteří chtějí.

Umístění návrhu: sídliště v Kladně

Předpokládané náklady: 30 000 kč

Bio popelnice do Kročehlav