Název:   Universální instalační prostor  pro Kladenské dvorky a nová lavička v Podprůhonu

Autor návrhu: Miloslav Špáňa

Popis návrhu: Umožněme výtvarníkům snadnou instalaci v Podprůhonu a nechme lidem více místa na posezení na nové originální lavičce.

Ideální výstavní plocha na opěrné zdi v ulici V. Burgra je během Kladenských dvorků používána minimálně. Problematický způsob instalace a nestabilní výsledek mnoho výtvarníků odrazuje. Navrhuji navrtat do spár cihlového obložení betonové zdi  30 ks děr a odsadit je závitovými tyčemi na chemickou kotvu. Tento systém umožní během každoročních Kladenských dvorků snadnou instalaci výtvarných děl. Závitové tyče mohou být po skončení akce opatřeny kulovitou uzavřenou matkou, která zabrání reznutí závitu. Závitové tyče je možné mimo Kladenské dvorky použít i pro instalaci mobilní zeleně…

Lavice na  Náměstíčku Viktora Stříbrného je uvažována jako originální autorské dílo, které pracuje s prostorem a křivkou vozovky, kterou svým tvarem kopíruje ve zmenšené podobě. Lavice by byla kotvena pomocí ocelových vzpěr na podezdívku zdi pozemku Zdeňka Maniny (se záměrem souhlasí)

Umístění návrhu: ulice V.Burgra a náměstíčko Viktora Stříbrného

Předpokládané náklady: 30 000 Kč

Universální instalační prostor pro Kladenské dvorky a nová lavička v Podprůhonu