Název: Schody – bezpečné místo v Podprůhonu, ul. Na Stráni

Autor návrhu: Miloslav Špáňa

Popis návrhu:  Jedná se schody mezi ulicemi Na Stráni a V. Burgra – krátké esíčkovité schody, které jsou v současné době jedny z nejfrekventovanějších v celém Podprůhonu. Schody vytváří zákryty a temná zákoutí, ve kterých se zdržují narkomani a schody jsou plné odpadků a exkrementů. Návrh se týká přestavby ve smyslu otevření průhledů – odbouráním zděného zábradlí ve střední části schodů a nahrazením subtilním kovovým zábradlím, které vychází z původního zábradlí a je doplněno výtvarnými detaily z litiny.Předkládaný návrh je vítězným návrhem ideové soutěže – Podprůhonské schody jehož autorem je Akad sochař Zdeňek Manina

Návrh spočává ve snížení zdi u první podesty na horním konci schodů. Tím se schodiště otevře, prosvítí a stane se přehledným. Zeď nahradí kované zábradlí. Bude vyrobeno ze stejné kulatiny jako původní historické zábradlí a jsou do ní zakomponovány litinové postavy jako spojovací a nosné prvky.

Schodnice a podesty budou vyrobeny ze sliveneckého mramoru s vysekanými protiskluzovými drážkami. Tyto záseky vytvářejí lineární rastr. Stěny schodiště jsou omítnuty, na některých místech je odhalené cihlové zdivo. Zábradlí s litinovými figurami bude tvořit volnou galerii s groteskními příběhy. Tento detail připomíná produkci Benedovy slévárny.

Katastrální území: Kladno

Předpokládané náklady: 496 000 Kč

Schody - bezpečné místo