Celkem jsme obdrželi více než 40 zajímavých návrhů. Ty, které již prošly formální kontrolou, jsou zveřejněny, na ostatní se můžete těšit v nejbližších dnech.
V průběhu prázdnin budeme posuzovat jejich realizovatelnost, v září proběhne veřejné setkání, kde jednotlivé návrhy za účasti autorů představíme a v říjnu už budete hlasovat. Záleží jen na vás, které z návrhů se uskuteční.