Název: Květinový záhon místo trávníku bez trávy v Podprůhonu, ul. Kolmistrova

Autor návrhu: Miloslav Špáňa

Popis návrhu: Zaplevelený pás trávníku nahradit květinovým záhonem se suchomilnými trvalkami, skalničkami a bylinami. Tak dojde ke snížení nároků na údržbu a zvýšení estetické i pocitové hodnoty místa.

Travnatý pás v šíři 20 až 60 cm v délce 50 m v ulici Kolmistrova – úsek mezi garážemi pod hostincem u Kulaté báby a Náměstíčkem Viktora Stříbrného. Úzký travnatý pás je na exponovaném místě mezi vozovkou a zdí  – trpí extrémním zahříváním od vozovky. Trávu tak nahradil plevel. Od skončení rekonstrukce proběhly již dva neúspěšné pokusy pás zatravnit. Místo bezprostředně navazující na příjemné Náměstíčko Viktora Stříbrného tak působí nevzhledně a odhaluje hmotu zdiva.
Návrh předpokládá odkopání stávajícího drnu a výsadbu skalniček, trvalek a bylin nenáročných na extrémní podmínky místa. Rostliny jsou vybírány v barevné různorodosti a výškou do 70 – 100 cm a růstovým charakterem tak, aby nepřevisaly do vozovky. Mezi některé rostliny uvažuji proložit solitérní kameny do průměru 50 cm. Vzhledem k bezprostřední blízkosti vozovky bude třeba práce provádět nejlépe během víkendu, kdy je omezený provoz a práce co nejvíce soustředit do samotného záhonu.

Údržba spočívá v odstranění odkvetlých částí Levandulí (po odkvětu), seříznutí suchých stébel travin (z jara) a u vyšších travin také svázání do snopů před zimou.

Katastrální území: Kladno

Předpokládané náklady: 30 700 Kč

Květinový záhon namísto trávníku bez trávy