Název:  Bezpečnější Dubí

Autor návrhu: Zdeněk Chabr

Popis návrhu: Navrhuji pořízení „mobilní kamerové stanice“ a 3ks fotopastí, jenž by významným způsobem přispěly k
bezpečnosti na celém území městské části Dubí.

Projekt se opírá o stanici vybavenou kamerami a reflektory, které lze zapnout dálkově operátorem
městské policie. Toto zařízení by mohlo velice významným podílem přispět k snížení kriminality v
oblasti ulice Vrapická, která je zasažena skupinami bezdomovců a nepřizpůsobivých občanů. Jelikož je
toto zařízení mobilní, může být dle potřeby použito na dalších místech jako např. dětské hřiště v ulici
Gen. Eliáše, kde se shlukují uživatelé návykových látek. Další lokací vhodnou k použití této stanice je
vlakové nádraží Kladno – Dubí, kde byla nedávno uklizena skládka odpadu a nyní se tam tvoří nová. V
místech, která jsou povahou nevhodná k použití reflektorovo-kamerového systému, jako je zástavba
rodinných domů, navrhuji rozmístění fotopastí např. u kontejnerů na tříděný odpad v ulicích Gen. Eliáše
a V. Doubnera, kde byly nedávno kontejnery neznámými pachateli zapáleny. Nejen v těchto dvou
lokalitách je každý týden u kontejnerů opětovně vytvořena skládka odpadu. Fotopasti najdou své
využití i při ochraně pomníku padlých v obou světových válkách v ulici Kralupská, kde byl nedávno
občany Dubí vysázen nový záhon a dále ve stejné ulici před Urnovým hájem, kde se množí drobný
odhozený odpad, jako jsou obaly od různých potravin a nápojů. V neposlední řadě mohou doplnit
pokrytí mobilní kamerové stanice zejména v ulici K. Dudy. Výčet lokalit zasažených kriminalitou
městské části Dubí není tímto konečný.

Umístění návrhu: Dubí

Předpokládané náklady: 300 000 Kč

Bezpečnější Dubí