Název: Workout hřiště Rozdělov

Autor návrhu: Tomáš Grossmann

Popis návrhu: Rád bych podal návrh na výstavbu prvků na cvičení v prostoru Rozcestí Na Cimrmanském,
respektive na cestě k lesu směr Libušín v tělese bývalé vlečky. V Rozdělově něco takového chybí a v tomto místě
se pohybuje enormní množství běžců, rodin na procházce k lesu – to znamená potencionálních uživatelů.
Stačilo by umístění například hrazdy, žebříku, plus například pár strojů pro důchodce. Pozemek je
města, rovný, takže ideální.

Umístění návrhu: Na Cimrmanském

Předpokládané náklady: 150 000 Kč

Workout hřiště Rozdělov