Název: Výstavba parkovacích míst pro návštěvníky Sítenského údolí

Autor návrhu: Lenka Samková

Popis návrhu: Jedná se o výstavbu parkovacích míst mezi zadním traktem SPŠS a OA, 10. ZŠ a nově zbudovaným hřištěm uvedených škol. V současné době se jedná o neupravený břeh, který je rozježděný od automobilů, je celkově nevzhledný a automobily parkují na městské zeleni. Podélné parkování neumožňuje zaparkovat Kladeňákům v případě kulturních či sportovních akcí, které se konají v údolí (lampionový průvod, běh Sítenským údolím apod.).

Navrhujeme stržení pravého břehu a vytvoření příčných parkovacích míst dle stávajících norem. Při vjezdu do uličky k Sítenskému údolí je třeba omezit rychlost pro automobily, případně označit značkou „Pozor děti“ viz přiložený plánek.

Umístění návrhu: za zadním traktem SPŠS a OA a 10.ZŠ

Předpokládané náklady: 500 000 Kč

Výstavba parkovacích míst pro návštěvníky Sítenského údolí