Název: Překážkové hřiště

Autor návrhu: Karel Vítek

Popis návrhu: Vybudujme na Kladně hřiště (nejen) pro překážkové běžce. Hřiště postavíme v lese na Lapáku a bude v
něm několik překážek, které otestují fyzické schopnosti každého! Přelézání, ručkování ale i plazení,
zábava pro celou rodinu. Vedle hřiště bude i několik laviček, aby si každý mohl po sportu odpočinout.
Překážkové závody (Spartan race, Predator, Gladiator..) jsou moderní a velmi zábavný sport pro
všechny věkové kategorie. Navzdory obrovskému zájmu o tento sport chybí na Kladně jakékoliv
sportoviště, kde by se dalo trénovat. Podpořme tento projekt, ať se může hýbat každý. Takovéto hřiště
využijí všichni sportovci. Hřiště by se mělo nacházet v lesoparku Lapák na místě, kde donedávna byly
pozůstatky po vojenském hřišti. Všechny překážky jsou vyrobeny ze dřeva, aby nenarušovaly lesní
charakter. Počítáme s několika základními překážkami: Tréninková konstrukce – Víceúčelová dřevěná
překážka, v horní části rámu (3m nad zemí) je 6 podélných trámců z kulatiny a vodorovný žebřík. Na
podélných trámcích jsou připevněny úchyty pro různé způsoby překonání této překážky Stěna – Stěna
je tvořena kládami, naskládanými do výšky 2,5 m. Překážkový box – Víceúčelová dřevěná překážka, v
horní části rámu (3m nad zemí) jsou na podélných trámcích zavěšeny lana, kruhy, úchyty, koule.
Přeskok/Podlez – 6 za sebou do země ukotvených dřevěných překážek k přeskočení/podlezení. Šířka
4m. Plazení – Překážka má délku 6 m. Na každé straně je překážka vymezena kůly, které jsou
zapuštěny do země. Mezi těmito kůly je natažena síť, pod kterou se závodníci plazí. Obtížnost překážek
je volena lehčí až střední, aby vyhovovala jak začátečníkům tak i zkušenějším sportovcům. Zároveň
počítáme s usazením dvou laviček, aby si mohli návštěvníci hřiště odložit pití a věci. Samozřejmostí je
informační cedule s provozním řádem a návodem k použití

Umístění návrhu: Lesopark Lapák

Předpokládané náklady: 495 000 Kč

Překážkové hřiště