Název: Parkourové hřiště

Autor návrhu: Jaroslav Hrubeš

Popis návrhu: Parkour je na Kladně velmi oblíbenou pohybovou disciplínou. Bohužel ve městě ani okolí není žádné
parkourové hřiště, které by kladenská parkourová komunita mohla využívat k bezpečnému tréninku.
Hřiště podobného typu, jako např. workout hřiště, se ukázala jako nedostačující a také nebezpečná pro
vykonávání této pohybové disciplíny. Parkour hřiště je samozřejmě pro workoutisty využitelné, naopak
parkourista si na workout hřišti opravdu nezacvičí. Náš projekt by navíc obohatil kladenské Sletiště o
další unikátní hřiště. Prosíme tedy o podporu tohoto projektu.

Jedná se o variabilní stavebnicový systém překážek a prvků určených pro zbudování parkourových hřišť
a cvičišť. Materiálově je systém řešen tak, aby co nejvěrněji simuloval skutečné městské prostředí a tak
poskytoval při tréninku reálnou odezvu. Parkourové hřiště obsahuje stěnové a trubkové prvky, které lze
vzájemně kombinovat. Všechny překážky jsou pevně ukotveny do předem ošetřeného povrchu.
Překážky jsou také povrchově ošetřeny a nepotřebují tak žádnou pravidelnou údržbu. Cena projektu se
může změnit podle velikosti parku a počtu obsažených překážek

Umístění návrhu: Městský stadion Sletiště

Předpokládané náklady: 500 000 Kč

Parkourové hřiště