Název: Nový povrch v pálkařské kleci

Autor návrhu: Petr Vinš

Popis návrhu: Na baseballovém hřišti Miners v Kladně je stávající pálkařská klec s nevyhovujícím povrchem, který nevyhovuje požadavkům na zdravý pohyb mládeže a v neposlední řadě nadměrně ničí používané balony.
Do prostoru pálkařské klece bude instalován nový povrch – umělý trávník XLTURF MULTISPORT v místech, kde probíhá sportovní činnost a v části vedle a za nadhazovacím strojem bude osazen povrch z gumových dlaždic. Celý nový povrch bude olemován zahradní betonovou obrubou, podél které budou osazeny po cca 2m kotevní oka pro uchycení ochranné sítě.
Stávající štěrkový povrch bude odstraněn a deponován k použití do nových podkladních vrstev. Rostlý terén bude odebrán a srovnán do roviny v tloušťce cca 50 – 100 mm. Na tento porovnaný terén bude navezena a zhutněna vrstva štěrku fr. 16-32 v celkové tloušťce 150 mm. Po obvodu celé plochy pálkařské klece bude osazen zahradní betonový obrubník 1000 x 200 x 50 mm do betonového záporového lože, kam budou také osazeny zinkované kotevní oka pro uchycení ochranné sítě. Na takto připravenou plochu bude uložen a zhutněn stávající štěrk fr. 4-8 v celkové tloušťce 120 mm. Takto připravený povrch bude vyrovnán vrstvou štěrkodrti fr. 0-4 v tloušťce 40mm a připraven na pokládku umělé trávy s pružnou podložkou. Na závěr bude zasypán vnější obvod betonových obrub ornicí.

Umístění návrhu: Baseballové hřiště Miners

Předpokládané náklady: 390 000 Kč

Nový povrch v pálkařské kleci