Název: Hravý park pro setkávání se na Bressoně – nám. Karla Kindla

Autor návrhu: Daniela Kutilová Kšírová

Popis návrhu: V celém Bressoně chybí místo, kde by se bylo možné setkávat, zastavit se na kus řeči třeba se zmrzlinou v ruce, a na chvíli vypustit děti, aby se vyřádily. Věřím ale, že takové místo můžeme získat v dnes zanedbaném parčíku za zastávkou Bresson. Ráda bych proto navrhla revitalizaci parku, aby se stal prostorem pro všechny generace, lákal k interakci, hře i odpočinku.
AKTUÁLNÍ STAV: Park přímo za zastávkou Bresson je dnes zcela neudržovaný, nemá žádné vybavení ani posezení, a přitom stín stromů k tomu vyloženě vybízí. Jsou zde pouze zbytky jakéhosi betonového pískoviště a dlážděná stezka zarůstající trávou, která funguje jako průchod k zastávce. Přitom má toto místo obrovský potenciál – vzrostlé stromy a keře, jasně ohraničený prostor a v blízkosti zastávka a stánek se zmrzlinou, kam míří denně mnoho lidí.
ZÁMĚR OŽIVENÍ PARKU: Záměr revitalizace parku jsem konzultovala s Mgr. A. Lukášem Gavlovským, kterého zaujala industriální minulost města i to, jak původně využívané areály továren opět zarůstají a příroda si je bere zpět. Protože podobný proces, se již odehrál v parku za zastávkou, napadlo nás prostor právě v tomto duchu znovu oživit.
Navrhujeme proto, aby k revitalizaci parku byly použity autentické a recyklované materiály z industriální oblasti Kladna (např. trubky) a přírodní materiály z okolí (kameny, kmeny a větve stromů). Pro oživení a dodání nové energie by bylo hezké využít i barvy, které by mohly být naneseny na materiál třeba v jednoduchých prstencích či pruzích. 
HRAVÉ OBJEKTY V PARKU: Naší představou je vytvořit několik výtvarně a funkčně řešených objektů, které by vybízely k interakci, hře, komunikaci i odpočinku a to vše aby fungovalo pro lidi jakéhokoliv věku. Zároveň by některé z objektů měly sloužit k příjemnému posezení. Společným elementem všech prvků by byla nevšední hra se zvuky.      
V centrální části parku by bylo vhodné vysadit strom, v jehož stínu by bylo příjemné posezení a rozhled do celého parku. Lavička, lavice, sedátko, to vše lze s trochou fantazie vytvořit v kombinaci dřeva, kovu a kamene.    
Bylo by vhodné uvažovat o řešení přístupového schodiště v horní části parku, kde je dnes jen rozlitý beton a také o položení dlaždic, nebo jiných zpevňujících materiálů v nejfrekventovanějších částech stezky parčíkem.
Jako hravý a dominantní prvek by mohl vzniknout „organismus“ trubek a dutých kmenů, které fungují jako zvukovody. Děti by si mohly z různých míst v parku „telefonovat“ zcela netradičním způsobem. Dospělí třeba jen v klidu naslouchat, co se k nim potrubím nese z druhé strany parku a okolí. Pomocí zvukovodu lze také propojit park se zastávkou a dodat jí tak hravou podobu.
Vyzdvižený oblouk tohoto „organismu“ vytvoří třeba portál nad stezkou parkem, na jiný bude možno se pověsit za ruce jako na hrazdu. Zvukovody se tak mohou stát zároveň i prolézačkami.    
Dalším jedinečným prvkem, ať už z dřevěného kmene či kovové roury, mohou být „šeptací hole“. Dají se jednoduše rozezvučet třeba vhazováním kamínků do dutých částí objektu a jejich tóny a šelesty se ponesou trubkami i na další stanoviště v parku. Zábava plná překvapení, trénování jemné i hrubé motoriky, která zaujme nejen malé děti.
Na svahu lze vytvořit netradiční klouzačku z trubek, po které se dá jezdit dolů jako po zábradlí, ale zároveň to bude též zvukovod.
Děti jistě ocení skrýš zbudovanou v zeleni, ze které budou moci pomocí zvukovodu tajně telefonovat do jiných míst v parku.
Zeleň, která aktuálně v parku je, bychom rádi zanechali.
Park by bylo z našeho hlediska vhodné pojmout nejen jako funkční prvek ve městě, ale i jako autorské dílo, které by tomuto místu dalo duši.
POPIS FOTEK:
Fotky jsou z realizací děl Lukáš Gavlovského, jsou pouze inspirační, nejde o přesný plán toho, jak by jednotlivé objekty měly vypadat. Dále jsou moje fotky přímo z místa, jak aktuálně vypadá.

  1. posezení ve stínu stromu a zároveň prolézačka i kladina pro děti
  2. zvukovod v akci – Chcete naslouchat nebo někomu zavolat?
  3. zvukovod z trubky – Schoval se pod zemí, kde najdete druhý konec?
  4. kmeny na několika místech parku upravené jako zvukovod i k možnosti prolézání
  5. „šeptací kmen“ – po vhození kamínků se jeho nitro rozezvučí
  6. „šeptací kmen“ v akci
  7. dřevěný xylofon, který děti rozezní ťukáním
  8. aktuální stav parku, pohled shora k zastávce Bresson
  9. aktuální stav, pohled od zastávky nahoru k zastavárně

Katastrální území: Kladno

Předpokládané náklady: 500 000 Kč

Hravý park pro setkávání se na Bressoně