Název: Hřiště na teqball

Autor návrhu: Petr Novák

Popis návrhu: SPORT JE MOTOREM POHYBU – TEQBALL – nový sport v Kladně pro mládež a
dospělé.
TEQBALL je nový sport, který vznikl v roce 2016 v Maďarsku. Svojí popularitu získává již po celém světě.
Je to nejrychleji se rozvíjející sport ve světě. V České republice se však o tomto sportu málo ví, oficiálně
je zde od ledna letošního roku. Není náročný na hrací plochu a ve své podstatě se podobá nohejbalu a
stolnímu tenisu. Rozdíl je však v tom, že se hraje na speciálně upravených stolech. Patentovaný tvar
skládacího stolu připomíná stůl na stolní tenis, má zaoblenou hrací desku, která je odolná svým
technologickým složením proti mrazu a dešti a je usazená na kovové konstrukci. Může se hrát jak v
hale, tak i ve venkovním prostředí. Hra má nenáročná pravidla. Teqball můžou hrát dva, čtyři či více
hráčů najednou. Speciálními pálkami a míčky se na těchto stolech dá také hrát i stolní tenis. Dá se
hrát i volejbal s patřičnou nápaditostí. Tento nový druh sportu je vhodný jako trénink pro fotbalisty,
hokejisty a všechny ostatní sportovce. Může se snadno prosadit jako masový sport, ale také i s určitou
podporou se zařadit do již současně probíhajících soutěžních turnajů TEQBALLU v České republice, ale
také i v zahraničí. Jako rodilý Kladeňák bych velmi rád svými zkušenostmi a organizačními schopnostmi
přispěl pro rozvoj tohoto sportu také u nás v Kladně. Velmi rád jsem proto přivítal novou iniciativu
kladenského magistrátu na téma: „SPOLEČNĚ V KLADNĚ“. Nápad, jak zlepšit naše město, mě velmi
oslovil a proto jsem se rozhodl podat návrh svého projektu a zapojit se do této velmi smysluplné
aktivity občanů. O tomto sportu vím již téměř dva roky a sleduji jeho vývoj ve světě. První turnaje
pořádané již v několika městech naší republiky potvrzují, že tento nový sport má velkou naději stát se
dalším masovým sportem, který nadchne zejména mladou generaci. V rámci tohoto projektu navrhuji
veřejnou prezentaci a představení tohoto sportu kladenské veřejnosti na dnech Města Kladna v termínu
koncem srpna a začátkem září 2019
Pro výstavbu hřiště na TEQBALL NAVRHUJI dosud nevyužitou plochu v okolí zimního stadionu a to
přesně vzadu za sportovní halou BIOS . V těsné blízkosti dosud stojí stará a zdevastovaná
trafostanice. Tato trafostanice je často navštěvovaná feťáky a v roce 2015 vyhořela. Je tedy zcela
nefunkční a dělá starosti hlavně lidem, kteří se starají o kladenský hokej, jelikož zde musí neustále řešit
problémy ohledně nových zakládajících požárů v tomto objektu a s tím související výjezdy požárníků,
které jsou i nákladné na provoz města. Nevábnost, zápach, nečistota a nepořádek u této trafostanice
vzbuzuje odpor a navozuje pocit strachu tímto směrem vůbec procházet. Kolem této trafostanice denně
prochází desítky dětí a mládeže za svými sportovními aktivitami, a určitě se jim tudy neprochází
snadno.. Objekt působí i nedůstojným pohledem pro cestující z kolem projíždějícího vlaku. Jelikož se
neslučuje, aby v blízkosti této ruiny lidé sportovali, tak navrhuji v rámci tohoto projektu její demolici.
Demolicí a odstraněním tohoto objektu by nepochybně došlo ke zlepšení životního prostředí a po
úpravě terénu by zde vznikla hrací plocha pro kombinované využití. Hrací plocha se dá využít i
víceúčelově. Důležitou podmínkou bude ovšem nutné, aby hrací stůl byl ochráněn před různým
vandalstvím (poničením, posprejováním apod.) Z toho důvodu navrhuji uspořádat hřiště tak, aby bylo v
uzavřeném prostoru a pod ochranným dohledem včetně kamerového systému. O obsluhu tohoto hřiště
by se mohla starat i služba, která obsluhuje sportovní halu BIOS. Navíc stálá služba, která působí při
vstupu do zimního stadionu může bezpečně sledovat prostřednictvím kamerového systému i veškeré
dění na tomto hřišti. Hřiště by mělo svojí funkčností spadat pod SAMK, který by se o něj měl starat
formou správcovství podobně jako je tomu v případě hřiště na sletišti, tenisových kurtů pod SK, nebo
halou BIOS , kam může být přemístěn teqstůl v zimním období. O tom, že plocha v okolí zimního
stadionu je využívána pro drobné i tréninkové aktivity není pochyb. Pro ilustraci přikládám i své foto.
Na základě mého předchozího odůvodnění předkládám můj vlastní návrh, který by byl bezesporu
odpovídající variantou pro řešení a kultivaci stávajícího prostoru..

Umístění návrhu: SAMK – vedle sportovní haly BIOS naproti zimnímu stadionu

Předpokládané náklady: 499 000 Kč

Hřště na TEQBALL