Název: Školní zahrada pro všechny

Autor návrhu: Mgr. Hana Vocelková

Popis návrhu: Školní zahrada, jako místo odpočinku pro všechny přítomné, jako prostor pro setkání všech generací. Projekt dá vzniknout jedinečnému prostoru, kde se snoubí hudba s odpočinkem, či hudba se vzděláním. V západním prostoru od „hudebního“ pavilonu, podél hranice s pozemkem MŠ vznikne odpočinkový kout s lavičkami pod stínem vzrostlé vegetace. Vzniklý kout umožní všem návštěvníkům příjemné posezení pod stinnými porosty, např. s poslechem hudby (linoucí se z pavilonu) či poslechem koncertů, které pravidelně organizuje ZUŠ a ZŠ. Také případně umožní školám (ZUŠ i ZŠ) začlenit prostor do projektové výuky. Projekt uvažuje o zpevnění porostu, vybudování 10-ti pevných laviček a výsev doplňujícího nového porostu. Kout zahrady dostane nový řád a využití.  
V současné době se jedná o pozemek pouze udržovaný, bez další možnosti využití, pouze jako zóna zeleně bez ladu a skladu, užitná plocha s dobrým poměrem osluněných a stinných míst. V uvažované ploše podél hranice pozemků (s MŠ) je situován vzrostlý porost myrobalánu vzniklý z kořenových výmlatků. Tento zajímavý porost, poskytující stín vnáší do kompozice zahrady zajímavou atmosféru.
Návrh části zahrady akceptuje všechen vzrostlý vyšší porost v dané lokalitě. Základní uspořádání a rytmizace prostoru je postavena na oktagonálním rytmu, který umožňuje začlenění stávajících objektů v zahradě do formální architektonické koncepce.  Geometrický tvar osmiúhelníku umocňuje perspektivní působivost celků a zároveň jde o výtvarný pevný rámec ortogonálního řádu.

Navržený projekt:
1) mlatová plocha  jako pobytová plocha pod korunami stromů
2) sestava 10-ti laviček – lavičky navrhujeme z přírodních materiálů (dřevo, dub) využívající kostru ze stávajících betonových monolitů.  Plášť betonových monolitů bude zhotoven z dubových fošen.
3) koncepční řešení vegetační části zahrady + regenerace zbytku ploch – ponechání vzrostlé vegetace (dřeviny jsou základním prostorotvorným prvkem, vyvažují hmoty budov, tvoří dobrý poměr osluněných a stinných ploch), zasazení trvalek s velkými listy a hrubou pohledově atraktivní texturou nebo trvalky, chomáčově měkké na dotek, který je v utvářejícím se vztahu člověka k přírodě velmi důležitý.  Navrhované dřeviny – keře – doplňují kompozici vzrostlých stromů, rámují dílčí pohledy v zahradě nebo tvoří odclonění rušivých pohledů ze zahrady a zpět.
Trávníková plocha je tvořena hlavní částí s trávníkem na štěrkovém podkladu, který slouží zároveň jako manipulační plocha – díky tomu nedojde k jeho poškození nebo znehodnocení.

Umístění návrhu: Zahrada ZŠ Moskevská

Předpokládané náklady: 474 362 Kč

Školní zahrada pro vechny