Název: Zeleň místo bilboardů na ČSA

Autor návrhu: Daniela Kutilová Kšírová

Popis návrhu: Do nedávna byly na hlavní kladenské ulici ČSA podél podloubí billboardy. Po jejich odstranění zůstává zbylá zeleň nedořešená. Pojďme zde vysadit stromy a další zeleň, která by toto místo osvěžila esteticky i by přispěla k čistšímu životnímu prostředí v Kladně.
Podél ulice ČSA – konkrétně v blízkosti podloubí mezi nemocnicí a nám. Svobody – se uvolnil na trávníku prostor. Navrhuji proto, aby namísto původních billboardů byla vysazena další zeleň – stromy a keře.
Další stromy pomohou vizuálně oddělit prostor podloubí od hlavní silnice. Stromy sníží v místě hlučnost i prašnost, která je vzhledem k velikosti přilehlé silnice vysoká. Dalším přínosem stromů je snižování teploty v okolí díky tomu, že listy odpařují vodu a tím své okolí v parném létě chladí. Stromy také v této oblasti pomohou „odstínit“ vítr, který je v tomto směru častý.
Keře mají kromě stejného přínosu jako stromy ještě navíc přínos v tom, že svým stínem snižují výpar vláhy z půdy, brzdí aktuální sucho a pomáhají tak snadnějšímu růstu stromů. Zároveň poskytují úkryt ptactvu a hmyzu.
Samotný výběr druhu stromů bych nechala na odbornících. Celkově bych odhadovala možnosti výsadby na cca 30 stromů a stejné množství keřů. 

Katastrální území: Kladno

Předpokládané náklady: 100 000 Kč

Zeleň místo billboardů na ČSA