Název: Pískoviště ve stínu

Autor návrhu: Kateřina Röschová

Popis návrhu: Zastínit pískoviště a vysadit stromy na dětských hřištích, kde není dostatek stínu pro děti a rodiče.
Na Kladně je hodně dětských hřišť, ale některá zoufale trpí nedostatkem stínu. Příkladem je dětské hřiště M. Švabinského (na náměstí Karla Wittgensteina), dětské hřiště Nové Kladno, dětské hřiště Vítězná, dětské hřiště Zádušní a hlavně pískoviště na Sletišti. Navrhuji vysadit kolem laviček stromy a nad pískoviště dát stříšky z prodyšné plachty (inspirace z dětského hřiště na Lánech). 

Katastrální území: Rozdělov

Předpokládané náklady: 30 000 Kč

Pískoviště ve stínu