Název: Ping-pongové stoly

Autor návrhu: Kateřina Röschová

Popis návrhu: Stolní tenis je skvělá hra! Stačí dvě pálky a spousta míčků. A taky stoly, venkovní, betonové, pořádné, prostě takové, aby vydržely vše. Navrhuji umístit na Kladně 3 betonové pingpongové stoly na těchto místech:

– na Sítné – nevyužitý zpevněný plácek, cca 10 x 18 m, severně od domu Ústecká 3055
– v parčíku u dětského hřiště Italská
– v parčíku u Kročehlavského rybníku

Venkovní betonové pinpongové stoly (včetně pevné síťky) jsou odolné proti povětrnostním vlivům i vandalům.

Umístění návrhu: Sítná, Italská ul. a parčík u Kročehlavského rybníka

Předpokládané náklady: 75 000 Kč

Ping-pongové stoly

Ping-pongové stoly

Ping-pongové stoly