Název: Dosadba stromů na náměstí Jana Masaryka

Autor návrhu: Hedvika Kučerová

Popis návrhu: Návrh dosadby stromů k zlepšení pobytových kvalit prostoru náměstí – zastínění cestiček s lavičkami.
Navrhuji dosazení rychle rostoucích dřevin (např. bříz), které v současné době nejsou v této lokalitě zastoupeny. Plocha cest se přehřívá a tím vzniká vzlínavé horko, které se šíří do prostoru náměstí a tím se zhoršuje kvalita ovzduší. Dřeviny by mohly plochu s posezením zastínit a zabránit přehřívání.
Navrhuji cca 4 stromy k dosazení kolem centrálního posezení.

Katastrální území: Kladno

Předpokládané náklady: 40 000 Kč

Dosadba stromů na náměstí Jana Masaryka v Rozdělově

error0