Název: Parková úprava pokračování náměstí Jana Masaryka mezi Petrohradskou a Helsinskou

Autor návrhu: Hedvika Kučerová

Popis návrhu: Zklidnění a kultivace prostoru přímo souvisejícího s rekonstruovaným náměstím Jana Masaryka (prostor za objektem Petrohradská 3112, mezi Petrohradskou a Helsinskou ulicí).
Redukce zpevněných ploch, založení parkových cest, kultivace současné zeleně a výsadba nové s ohledem na hygienu a bezpečnost. Umístění herních prvků pro malé i dospělé občany. Umístění odpadkových košů, které v této části postrádáme.

Katastrální území: Kladno

Předpokládané náklady: 500 000 Kč

Parková úprava pokračování náměstí Jana Masaryka mezi Petrohradskou a Helsinskou, Rozdělov