Název: Veřejný gril v Sítenském údolí

Autor návrhu: Jakub Václavovič

Popis návrhu: Sítenské údolí je místem pro procházky a setkávání nemalé části obyvatel Kladna. Většina z nich však nemá vlastní zahrádku, na které by mohla posedět a grilovat. Sítenské údolí je pro tento účel ideálním místem a veřejný gril by byl skvělým místem pro setkávání se u dobrého jídla v příjemném přírodním prostředí.
Návrh projektu spočívá ve vybudování grilovacího místa spolu se stolem, lavicemi a dřevníkem vedle ohniště poblíž mostu přes Sítenské údolí. Kolem ohně navrhuji vybudovat scházející posezení, poblíž ohniště postavit gril a k němu stůl a lavice (ukotvený pivní set). Drobný dřevěný dřevník by sloužil k odložení nespotřebovaného dřeva nebo dřevěného uhlí, pokud by si jej někdo nechtěl vzít zpátky domů a lze jej případně nahradit pořízením grilu s prostorem pro uschování dřeva. Za donesení topiva by samozřejmě byly zodpovědní ti, kdo chtějí grilu využít, stejně tak za úklid po grilování. Součástí projektu jsou nádoby na tříděný odpad plast/papír/směs, které by měly pomoci s udržením pořádku, na místě je totiž aktuálně jen jeden koš na směsný odpad.

Katastrální území: Kladno

Předpokládané náklady: 100 000 Kč

Veřejný gril v Sítenském údolí