Název: Obnova aleje v Libušínské ulici

Autor návrhu: Daniela Kutilová Kšírová

Popis návrhu: V Libušínské ulici je alej, která byla podle jedné z místních pamětnic vysazena už v roce 1938. Od doby
výsadby byly některé stromy vykáceny, takže je teď skoro polovina ulice bez stromů. Ráda bych tomuto
místu dala vzhled přírodní oázy, kde se lidé budou cítit příjemně. Budou si užívat vůni kvetoucích
stromů, zpěv ptáků a v parném létě jim budou stromy poskytovat příjemný stín.
Popis navrhovaného řešení
Libušínská ulice by díky stromům získala v horkých letních dnech příjemný stín. Nové stromy by také
přispěly ke snížení prašnosti i hluku. Stromy by také poskytovaly místo k hnízdění ptactva a hmyzu
zdroj pylu. V mapce můžete vidět navrhovaná místa výsadby, kde stromy aktuálně chybí. Odhaduji, že
by se jednalo o přibližně 20 stromů. Ideální by z historického i estetického hlediska bylo vysadit lípu,
aby bylo stromořadí jako dříve. Vzhledem k tomu, jak se ale od roku 1938 změnily klimatické podmínky,
myslím, že je při výběru stromů důležité zohlednit, jaké stromy by v aktuálních klimatických
podmínkách nejlépe prospívaly. Navrhuji proto na výsadbu některého z následujících stromů, které jsou
na suché podmínky odolné: · javor babyka – zvládá sucho i zasolenou půdu · myrobalán –
prunus cerasifera „nigra“ – krásně zbarvené vínové listy, zvládá sucho i zasolenou půdu · platan –
pseudoplatanus acer – drobnější kultivar platanu. Samozřejmě bych ale byla pro konzultaci výběru
konkrétního druhu stromů s odborníky. Pokud by některým z obyvatel ulice vadilo, že by jim mohl
případně strom stínit, navrhovala bych na tato místa, kde strom chybí, vysadit keř – např.: komule
Davidova.

Umístění návrhu: Libušínská ulice

Předpokládané náklady: 89 000 Kč

Obnova aleje v Libušínské ulici

error0