Název: Stojany na kola u vlakového nádraží

Autor návrhu: Martin Pek

Popis návrhu: U vlakového nádraží chybí stojany na kola, což je dle mě poměrně neobvyklé v porovnání s jinými městy.
Je hezké podporovat cyklisty na území města, ale je s podivem, že pokud chcete pokračovat dále mimo
město, není možnost si kolo uzamknout na příslušném místě, kde nebude nikomu trnem v oku. Proto si
myslím, že by bylo dobré toto napravit a kde začít jinde než na vlakovém nádraží.
Pro stojan je důležité, aby bylo možné zamknout kolo pomocí rámu, jinak se dlouhodobější stání stává
velice riskantním. Bylo by dobré zřídit kapacitu alespoň pro 40 kol a na to by bylo potřeba pět těchto stojanů,
kdy tedy bude cena do 35tis. Kč včetně DPH. Vhodné místo by bylo přímo naproti vchodu vchodu do vlakového
nádraží, kde je vhodný zpevněný povrch a bylo by snadné zde stojany instalovat a upevnit. Další
výhodou je také to, pokud se nepletu, že je místo viditelné kamerou městské police. Instalace by
neměla být také moc nákladná a myslím, že by mohla být provedena technickými službami. Náklady
na údržbu jsou pak prakticky nulové.

Umístění návrhu: proti vlakovému nádraží

Předpokládané náklady: 35 000 Kč

Stojany na kola u vlakového nádraží

error0