Realizace návrhu není v kompetenci Města, protože pozemky umístění návrhu nejsou v majetku Města.
Z toho důvodu nemůže být zařazen do hlasování. 

Název: Cyklostezka – Rozdělov západ
           
Autor návrhu: David Möstl

Popis návrhu: Cílem je propojit stávající obydlenou čtvrť Rozdělov Západ se stávající cyklostezkou.
V současné době zde vede neudržovaná lesní cesta a v napojení na ulici Bory Kříže jsou pod vysokým napětím náletové křoviny, které jsou stejně jednou ročně káceny
Od ulice Bory Kříže by cyklostezka vedla pod vysokým napětím (zde by muselo dojít k vykácení náletových křovin, zhutnění terénu a zásyp štěrkovým posypem a opět zhutnění. Dále po cca 200 metrech by cyklostezka zabočila do lesa a poté by už vedla po stávající neudržované kořenité lesní cestě až k napojení na stávající cyklostezku přímo u bývalé hájovny (rodinný dům na samotě hned u stávající cyklostezky). Zde by se muselo provést pouze zásyp štěrkem a zhutnění (úprava je navrhována tak jako u všech ostatních cyklostezek v okolí Kladna a na Kladně)

Umístění návrhu: Rozdělov, u ulice Bory Kříže

Předpokládané náklady: 300 000 Kč

Cyklostezka - Rozdělov západ

error0