Název: Bezpečný prostor pro starší děti před Pražankou

Autor návrhu: Lucie Matoušová

Popis návrhu: Prostranství před „Pražankou“ leží několik desetiletí bez povšimnutí, přestože je při hezkém počasí využíváno desítkami dětí. Zejména těm starším poskytuje prostor pro volnou hru plnou fantazie. Jako problematické zde vnímám otevření prostoru na dvě frekventované silnice, psí exkrementy a celkové zanedbání místa. Nechci tento plácek měnit na klasické dětské hřiště, ale navrhuji pár změn a oprav, které by z něj udělaly bezpečnější a příjemnější místo s jednoduchými herními prvky.

Záměr: Bezpečné a příjemné prostranství pro starší děti (5+) Ponechat nadále co nejvíce prostoru pro volnou hru plnou fantazie Udržet komfort pro obyvatele domu Polská 2203 – ne klasické hřiště, ne hlučné prvky, ne lavičky Ponechat zeleň včetně křoví, které děti rády využívají ke hrám.

Stávající situace: Prostranství před objektem Pražanka, na křižovatce ulic Bulharská a Polská, leží několik desetiletí bez povšimnutí, přestože je při hezkém počasí využíváno desítkami dětí. Nejen při posezení na zahrádce místní cukrárny a restaurace zde mnoho rodičů s radostí pozoruje dětské hry a užívá si příjemné atmosféry. Původně na tomto místě byla požární nádrž, která už kdysi lákala děti z okolí.
Následně byla nádrž zasypána a její pozůstatky jsou v trávníku vidět dodnes. Velmi oceňuji, že volná plocha poskytuje prostor dětské fantazii (míčové hry, házení talířem, lezení po stromech) a je využívána zejména staršími dětmi, které se již na dětském hřišti nudí a pro které je na sídlišti velmi málo vyžití. Problémem jsou zde psí exkrementy, dále volně otevřený prostor do ulic Polská a Bulharská, na dvě frekventované silnice (riziko vyběhnutí bez rozmyslu pro míč….). Také zde zůstala dlažba a sem tam se objevují i střepy.

Návrh:
1) odstranění pozůstatků nádrže a dosetí trávníku
2) vystavění plůtku (POUZE) na okraji do ulic Polská a Bulharská s dvěma vrátky na konci chodníků
3) dřevěné herní prvky – jednoduchá opičí dráha, na které děti změří obratnost (např. stupínky ze špalků, přehupující se kláda, pyramida ze špalků, zdvižená kláda na trénování rovnováhy nebo přetlačování, cikcak chodníček z klád,…)
4) dvě nerezové skluzavky do svahu vedle schodiště
5) dvě konstrukce (hrazdy), které mohou fungovat jako fotbalové brány nebo na lezení a houpání (nyní k tomuto účelu děti využívají viklající se zábradlí)
6) oprava schodiště a zábradlí
7) cedule zakazující venčení psů
8) výměna nevyhovujících „drátolamů“ za vysoké stojany na kola

Katastrální území: Kročehlavy

Předpokládané náklady: 340 000 Kč

Bezpečný prostor pro starší děti před Pražankou

error0