Název: Hezčí centrum

Autor návrhu: Rastislav Kováč

Popis návrhu: V centru Kladna citelně chybí zeleň a vyskytují se nefunkční reklamní sloupy.  
Navrhuji nechat vysadit několik stromů, cca 8 ks – vedle Billy ve Vašatově i dále k Poděbradově ulici.
Pravděpodobně se vysadí na úkor několika z parkovacích míst. Stromy kromě zkrášlení ulice mají i ekologické
hledisko – pročistí se vzduch.
Dále navrhuji odstranit  nefunkční a rezavějící reklamní sloupy v Tyršově a Poděbradově ulici, kde zbytečně
zabírají na chodnících místo.

Umístění návrhu: Kladno centrum – Vašatova, Tyršova a Poděbradova ulice

Předpokládané náklady: 100 000,- Kč

Praha 11

error0