Hlasování 2023

Mezi uvedených 13 návrhů můžete rozdělit své čtyři kladné a dva záporné hlasy. Vždy maximálně jeden hlas pro jeden návrh. Negativní hlasy můžete (ale nemusíte) využít až po využití kladných hlasů. Abyste mohli hlasování odeslat, budete se muset na závěr ověřit prostřednictvím PIN kódu, který Vám zašleme na mobilní telefonní číslo. Hlasování je určeno pouze pro obyvatele města Hostivice!
 • Zbývá
 • 4 +

 • 2 -

Kdo si hraje, nezlobí!

Zobrazit více

Lanová tematická sestava „Strom s ptačími hnízdy“ nabídne dětem nejen spoustu zábavy při šplhání a ručkování, ale i možnost odpočinku a pozorování přírody díky čtyřem ptačím hnízdům se spojovacími žebříky. Tento prvek bude umístěn na krásném odpočinkovém místě u Litovického rybníka, jehož okolí přímo vybízí k procházkám a k možnostem pozorování ptactva jako jsou kachny, labutě, poláci, potápky, lysky či slípky, jež pravidelně sídlí kolem našich rybníků. V jarních a podzimních měsících mohou také přiletět kormoráni, volavky, kopřivky, čírky, kulíkové, rackové nebo ledňáčci. Pro umístění tohoto prvku nebude třeba kácet žádný strom.

Zobrazit návrh projektu
 • Umístění: Odpočinkové místo u Litovického rybníka

 • Odhadované náklady: 484000

Veřejné pítko na Husově náměstí

Zobrazit více

Veřejná pítka jsou zařízení, která v dnešní době získávají na popularitě. V posledních letech jsou standardem velkých západních metropolí, ale jejich výstavbu v posledních letech realizují i jiná města u nás. Myslím si, že Hostivice má rozhodně potenciál se tímto městem stát. Cílem projektu je vystavět na veřejných prostranstvích města Hostivice veřejné pítko a tím snížit produkci plastových obalů a přispět ke kultivaci veřejného prostoru pro jeho využití občany města.

Zobrazit návrh projektu
 • Umístění: Hostivice, Husovo náměstí

 • Odhadované náklady: 90000

Odpočinková zóna u “Lipové stezky”

Zobrazit více

Odpočinková zóna s ohništěm, dvěma relaxačními sítěmi a posezením podél cesty, která má spojovat sídliště Hostivice – Jih s Břvemi. Stejné relaxační sítě najdete například v Botanické zahradě, kde se těší velké oblibě jak u velkých tak malých návštěvníků. Součástí návrhu je také a piknikový set o velikosti 4 x 4,5 metru. Jedná se o multifunkční sestavu dřevěných prvků – lavice, stůl a opěrný stojan na kola, tvořen z masivního dřeva. A v neposlední řadě nesmí chybět ohniště. Kdo by si čas od času nechtěl opéct špekáček nebo jen tak posedět s rodinou nebo přáteli u ohně?

Zobrazit návrh projektu
 • Umístění: U "Lipové stezky"

 • Odhadované náklady: 200000

Hostivice jako město nejen rybníků, ale také mostů a mostků přes potok

Zobrazit více

Hostivice je nejen místem s rybníky, ale také s několika potoky protínajícími území obce. Bylo by dobré v některých místech umožnit spojení dvou břehů a tím docílit lepší pěší propustnosti území. Navrhuji vybudování mostku přes Jenečský potok v místě dětského hřiště a rekreační zelené plochy u Jenečského rybníka.

Zobrazit návrh projektu
 • Umístění: U Litovického rybníka a u rybníka v Jenečku

 • Odhadované náklady: 150000

Bez bláta a louží

Zobrazit více

Pěší stezka podél Litovického rybníka a ptačí pozorovatelny je jedno z našich nejcennějších míst, právem označené statusem přírodní památky. Kouzelné místo, které je obyvateli obce hojně navštěvováno, stojí za naši péči a kultivaci. Bohužel v deštivém období je stezka blátivá, kluzká a rozmáčená. Navrhuji vytvoření zpevněného mlatového povrchu stezky.

Zobrazit návrh projektu
 • Umístění: Pěší stezka podél Litovického rybníka

 • Odhadované náklady: 360000

Jak (ne)krmit vodní ptáky

Zobrazit více

Cílem je poskytnout obyvatelům Hostivice (a jejich dětem) potřebné informace, které jim umožní těšit se z oblíbené aktivity krmení vodních ptáků a zároveň zabrání tomu, aby nechtěně ptákům škodili špatně zvoleným krmivem (pečivem). Česká společnost ornitologická upozorňuje, že pečivo ptákům sice chutná, ale škodí jim, protože neobsahuje dostatek potřebných živin. Nedostatek živin (krmení pečivem) může hlavně u mladých ptáků způsobit, že jim špatně narostou kosti a nejsou schopni létat.

Zobrazit návrh projektu
 • Umístění: 1. Litovický rybník, 2. Břevský rybník, 3. Jeneček

 • Odhadované náklady: 54000

Městské hodiny

Zobrazit více

Jedná se o čtyřstranné hodiny, které by byly umístěny v centru města a bylo by na ně vidět ze všech stran (od zastávek, z parkoviště, ze silnice, z parku, …). Hodiny by pomáhaly občanům všech generací orientovat se v čase. Podle hodin se budou moci orientovat rodiče, kteří spěchají s dětmi do školy, občané spěchající do práce, na autobus, na schůzku, k lékaři, … V současné době jsou v centru hodiny pouze na kostelní věži, ty jsou však pro spoustu lidí špatně čitelné a polovinu roku jsou kvůli vzrostlým stromům téměř neviditelné.

Zobrazit návrh projektu
 • Umístění: Centrum města – Husovo nám.

 • Odhadované náklady: 220000

Venkovní stoly na stolní tenis

Zobrazit více

Navrhuji, aby byly ve městě instalovány venkovní veřejné stoly pro stolní tenis. Na území města nevím o žádném veřejném stole pro ping pong, přitom je to stále žádaný sport, není finančně náročný a je takřka pro všechny věkové kategorie. Mohou se dělat turnaje, což také děti vytáhne ven od počítačů.

Zobrazit návrh projektu
 • Umístění: Areál sokolovny, u základní školy (u nového venkovního sportoviště)

 • Odhadované náklady: 150000

Chodník SIROTEK

Zobrazit více

Návrh se pokouší v rámci skromných možností – obnovením chodníku a zasázením tří stromů – zlepšit bezpečnost chodců a korigovat chyby a újmy poslední problematické výstavby na Paloucích. Zároveň chceme zanedbané, ale svým historickým osídlením velmi významné Palouky integrovat do života v Hostivici. Motto návrhu: Parva nisi servata erunt, maiora amittentur (Nebudou-li zachovány malé věci, velké budou ztraceny).

Zobrazit návrh projektu
 • Umístění: Hostivice Palouky

 • Odhadované náklady: 154000

Grilovací stanoviště a piknikové stoly

Zobrazit více

Co sbližuje nás lidi víc, než sedět u jednoho stolu, dobré jídlo a oheň? Mám v živé paměti obrázky z kanadských městských parků, kde jsou veřejná barbecue stanoviště v hojném počtu. Využívají je rodiny a skupinky přátel. Něco takového bych si přála i v Hostivici. Grilovací mísa bude využívána hlavně v teplých měsících roku, ale věřím tomu, že stoly s lavičkami najdou své využití celoročně.

Zobrazit návrh projektu
 • Umístění: Zelená plocha blízko ZŠ

 • Odhadované náklady: 186000

Altánek

Zobrazit více

Jedná se o altánek (zatím zkušebně jen jeden), který by byl umístěn v parku na Husově náměstí. V současné době je v parku umístěno pouze pár laviček, které jsou většinou jen vedle sebe, což je dost neosobní a nekomfortní při setkávání občanů. Altánek může sloužit k odpočinku v příjemném polostínu maminkám s dětmi, rodinám, mládeži i seniorům. Díky zastřešení altánku bude možné posedět i při nepřízni počasí a nebude tak nutné se hned loučit s přáteli a běžet se někam schovat.

Zobrazit návrh projektu
 • Umístění: Hostivice, Husovo náměstí

 • Odhadované náklady: 390000

Bosonohá stezka

Zobrazit více

Proprioceptivní chodníček z přírodních materiálů jako doplněk dětského hřiště či sportovní zóny pro nácvik bosonohé chůze či chůze s ponožkou. Rehabilitační prvek či podpora správného vývoje dětské nožky zábavnou formou. Vzhledem ke své fyzioterapeutické profesi hledám ve venkovních aktivitách s dětmi co nejvíce možností, jak rozvíjet správnou funkci nohy. Nesprávná funkce může vést k pohybovým problémům a vadnému držení těla.

Zobrazit návrh projektu
 • Umístění: Na hřišti u sokolovny

 • Odhadované náklady: 60000

NAUČNÉ – HRAVÉ tabule

Zobrazit více

Náš projekt NAUČNĚ – HRAVÉ tabule má za cíl rozšířit povědomí a zatraktivnit místní významnou ptačí lokalitu a seznámit s mnoha dalšími druhy živočichů a hmyzu a jejich domovem, místními rostlinami. Tabule budou podporovat výchovně-vzdělávací funkci v environmentální oblasti a podporovat “školu hrou”. Využití je pro širokou škálu nejenom dětské veřejnosti. Navrhujeme tyto dvě interaktivní tabule, a to tabuli s názvem “Rostliny v okolí Litovického rybníka” a “Živočichové v okolí Litovického rybníka”. Součástí první tabule budou otočné osmihrany, po jejichž správném složení získáme informace o dané rostlině. Součástí druhé tabule bude pexeso s živočichy místní fauny. Místo pro tabule je zvoleno na pozemku města pod hrází Litovického rybníka. A to z důvodu bezpečného a klidného prostředí pro plné využití edukativnosti a hravosti tabulí.

Zobrazit návrh projektu
 • Umístění: Pod hrází Litovického rybníka

 • Odhadované náklady: 70000