Celkem bylo odevzdáno 3 378 hlasů, z toho 2 946 kladných a 432 záporných hlasů.
Prostřednictví webu hlasovalo 1 103 občanů.

Vítěznými projekty se staly:
Pohybem ke zdraví – Bludovice (Bludovice)
Zpevnění příjezdové komunikace (Šumbark)
Havířov stále v květech (květinové louky) (Město)
Pumptrackové hřiště (Podlesí)

Statistika elektronického hlasování 

POČET HLASUJÍCÍCH

odpovědělo 89 % hlasujících

odpovědělo 89 % hlasujících

odpovědělo 90 % hlasujících

odpovědělo 90 % hlasujících

 

 

odpovědělo 72 % hlasujících