Anotace:        Soubor prvků pro aktivní život občanů od nejmenších až po seniory. Skluzavky, průlezky, pískoviště, PingPong, posilovací stroje a lavičky k odpočinku během procházek.

Popis:            

ZŠ Frýdecká – 2 posilovací stroje

ZŠ Selská – 2 posilovací stroje

Bludovický kopec – ul. Oblouková – rozšíření stávajícího hřiště o: skluzavku, pískoviště, ping-pong stůl.

Ul. Selská –  podél nového chodníku lavičky k odpočinku.

Povodí Stružníku – lavička k odpočinku.

Část:              Bludovice

Místo realizace:

ZŠ Frýdecká – parc. č. 1353/1 Bludovice, ZŠ Selská parc. č. 1272/2, 1271/2 Bludovice, Ul. Oblouková parc. č. 1823/25 Bludovice, Povodí Stružník parc.č. 1308/6, parc.č. 609/16 Bludovice

Předpokládané náklady: 185 000,00 Kč

Pohybem ke zdraví -Bludovice