Anotace:        Náhrada neudržovaných nebo málo udržovaných ploch kvetoucím trávníkem či nenáročnou loukou s okrasnou funkcí a funkcí ekologickou, s vytvářením hmyzích ekosopolečenstev (včely, motýli a jiná hmyzí společenstva).

Popis:             Havířov je neodmyslitelně spojen s pojmem města v květech. Výsadba a tvorba květinových záhonů je náročná na údržbu a obnovu. Květinové louky a květinové trávníky naopak nepožadují náročnou údržbu. Nejen, že oživí travnaté plochy, nebo neudržované plochy, ale v období květu vydávají lehkou vůni, která přitahuje hmyz a slouží tak jako potravinová zásobárna pro toto ekospolečenstvo. Spojuje město a přírodu, zlepšuje vzhled městských částí. Trend těchto výsadeb do měst se objevuje i v České republice (u nás např. Ostrava, Frýdek-Místek aj.).

Část:              Město

Místo realizace:

Kdekoliv. Možné lokality: lokalita centrální park u Redonu, výsevné plochy na ulici nám. Republiky, Fibichova, Beethovenova, v Parku, u KDPB, u Úřadu práce.

Předpokládané náklady: 50 000,00 Kč

Havířov stále v květech (květinové louky)