Anotace:        MS kraj je nejhůře postiženou oblastí v Evropě ve stavu ovzduší. Město Havířov zaujímá 13 pozici ze 100 hodnocených měst Evropy ohledně špatného ovzduší. Náš návrh chce přispět ke snížení prašnosti v naší lokalitě a napomoci ke zlepšení životního prostředí v našem městě.

Popis:             Zpevnění příjezdové komunikace. Cíl: zkvalitnění životního prostředí a snížení prašnosti Zpevnění – realizací tohoto projektu umožní vybudovat únosnou konstrukční vrstvu přístupové komunikace s charakterem betonové desky,  a to s výraznou úsporou nákladů oproti srovnatelným vrstvám např. asfaltu. Životnost takové úpravy je 20-25 let.

Část:              Šumbark

Místo realizace:  Komunikace ulice Podlesní, Havířov-Šumbark

Předpokládané náklady: 360 000,00 Kč

Zpevnění příjezdové komunikace