Anotace:        Postavit workout hřiště vedle MŠ Balzacova a fitness hřiště pro seniory, dospělé i mládež (tamtéž popř. na Družstevnické), rozšířit dětské hřiště na ul. J. Vrchlického/J. Gagarina o další hrací prvky.

Popis:             Doplnit městskou část Podlesí o prvky, které se již nacházejí v jiných částech města a umožnit všem generacím každodenní aktivní využití volného času i v místě svého bydliště. Umístění nových hřišť je zvoleno tak, aby bylo snadno dostupné co největšímu počtu (nejen) zdejších obyvatel, a přitom nekolidovalo s projekty, které jsou již pro danou městskou část zpracovány a nenarušili tak připravovaný koncept revitalizace oněch ploch.

Část:              Podlesí

Místo realizace:       

         Fitness hřiště pro seniory, dospělé i mládež

            Ať už bude nebo nebude Rákosníčkovo hřiště umístěno ve volném prostranství mezi MŠ Balzacovou a domem Nad Terasou 14-18, doporučuji umístit cca 6-7 kinetických posilovacích prvků do kruhu bývalé fontány jež je nyní vyplněna štěrkem.

            Workoutové hřiště

            Umístění v téže lokalitě ve vnitrobloku jako fitness hřiště. Pokud by bylo prostorově nedostatečné, pak jako náhradní plocha by mohla být zvolena za domem na ul. Družstevnická 14-24 (pod bývalou MŠ Tajovského), kde se nachází zpevněná plocha s již jedním starším dřevěným prvkem, který lze také využít k workoutovým cvikům.

          Doplnění mobiliáře pro děti

Hřiště vedle domu na ul. Vrchlického 18-20 doplnit o ocelovou houpačku, tzv. ptačí hnízdo a kovový kolotoč.

Předpokládané náklady: 959 000,00 Kč

 

Multigenerační hřiště – workout-fitness-hra-pro seniory, dospělé, mládež i děti