Podat návrh

Čekejte na schválení
Propagujte svůj návrh

Podmínky

Návrh může předložit občan města trvale hlášený ve městě Roztoky starší 12 let. Předložit může až dva nápady. Svůj nápad musí podpořit podpisy 5 garantů (minimálně jeden starší 18 let).

Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry procesu. Je žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad má plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic.

Návrh musí být realizován na území Města Roztoky. Pozemky a budovy, kterých se bude Váš návrh projektu týkat, musí být ve vlastnictví města. Ověřit si můžete na stránkách zde.

Není nijak omezeno, jaké oblasti se mají předkládané návrhy projektů týkat. Vhodné jsou zejména návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zvelebení veřejného prostranství, zkvalitnění životního prostředí, sousedská setkání, vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně. Jediné co musí návrh v této oblasti splňovat je, aby měl přínos pro město a jeho občany.

Realizace Vašeho návrhu projektu nesmí překročit daný finanční rozpočet. Náklady odhadované pro realizaci jednoho návrhu nesmí přesáhnout 200 000,- Kč vč. DPH a roční provozní náklady nesmí přesáhnout 10 % z pořizovací ceny. Nezapomeňte, že u některých stavebních akcí je nutné zpracovat projektovou dokumentaci. I její cena se započítává do nákladů potřebných pro realizaci.

Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu. Návrh musí být zpracovaný srozumitelně a musí obsahovat vyplněna všechna povinná pole formuláře. Součástí musí být přibližný odhad nákladů na realizaci a přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). Čím více informací nám poskytnete, tím lépe budeme moci posoudit proveditelnost Vašeho návrhu.

Projekt musí být možné zrealizovat do konce roku 2020.

Lhůta pro podání návrhů končí 10. ledna 2020.

Podat návrh

Vyberte si jeden ze tří způsobů podání.

Podání online

nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání

Podání e-mailem

na e-mailovou adresu koordinator@roztoky.cz

Podání na úřadu

podávejte na podatelně městského úřadu Roztoky