Socha v serpentině

Rádi bychom se společně s okrašlovacím spolkem a místními architekty podíleli na kultivaci veřejného prostoru ve městě. A to umístěním sochy, případně skupinou soch, které by zvelebily dopravní prostor roztocké serpentiny. Jako nejpříhodnější a nejlépe exponovaná místa se jeví vršky nově opravených opěrných zdí, které jsou snadno přehledné při jízdě oběma směry. Skulpturní instalace může být umístěna i do prostoru lesíka uprostřed zatáčky, s pracovním názvem „Ostrov želv“. (viz obrázek)
Realizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Naším záměrem je kultivovat městské prostředí tak, aby nabízelo i při běžných cestách městem potěchu pro oko i duši. Konkrétní místa, vybraná pro instalaci sochařského počinu, jsou dobře přehledná jak při jízdě autem, tak při pěší cestě z náměstí do dolních Roztok. Poté, co byly v loňském roce opěrné zdi serpetiny opraveny a vyčištěny, nabízí se výborná příležitost pro doplnění prostoru o umělecké prvky.
Naším cílem je, ve spolupráci s městem a v podstatě s kýmkoli, kdo se bude chtít aktivně podílet na koncepční přípravě, oslovit konkrétního umělce a společně najít téma, které by mělo být skulpturou ztvárněné.
Předpokládané náklady na realizaci záměru obsahují kromě honoráře pro výtvarníka též náklady na případnou projektovou dokumetaci, pokud by to záměr vyžadoval. Také projednání s městem a veřejností, resp. s dotčenými orgány státní správy, bude-li to nutné. Dále pak úpravy technického rázu – nestatické zásahy do konstrukce opěrné zdi, instalaci osvětlení atd.
Tento záměr je pokusem navázat na tradici barokní krajiny v Čechách, která uměla dobře pracovat jak s prvky nutné vybavenosti (cesty, pěšiny, mosty, lávky), tak s jakousi její umělěckou nadstavbou (Boží muka, kapličky, sochy v krajině).

Odhadované náklady

150000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *