Lávka pro pěší a cyklisty Roztoky – Klecánky: studie a projektová dokumentace

Cílem je vytvoření více možných návrhů na vytvoření lávky pro pěší a cyklisty přes Vltavu, která by propojila Roztoky a Klecánky. Hlavním výstupem pak bude projektová dokumentace pro realizaci či zadávací dokumentaci na veřejnou soutěž. Doporučujeme zvážit využití existujících betonových pilotů na jezu v Klecánkách. Přínosem bude (nejen pro obyvatele Roztok) možnost využití cyklostezek a dalších volnočasových zařízení a atrakcí na obou březích Vltavy bez omezení.
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Cíl:
Navrhnout jak nejefektivněji pomocí lávky překlenout Vltavu mezi Roztokami a Klecánkami, kterou by mohli využívat pěší a cyklisté

Rozsah:
Alternativní návrhy a vybraný (nejvhodnější) zpracovat do podoby projektové dokumentace vč. statických propočtů, která bude sloužit jako podklad pro realizaci nebo veřejnou zakázku na dodávku a realizaci díla.

Přínosy:
1. možnost přesunu chodců i cyklistů mezi oběma břehy Vltavy
2. usnadnění přístupu k cyklostezkám a procházkám po obou březích bez omezení
3. lepší propojení obou obcí a více možností pro obyvatele k návštěvě volnočasových i jiných zařízení na opačném břehu

Podmínky:
– Využití stavby vodního díla Klecany
– Šířka lávky: 4m (pohotovostní vozidlo) => možnost projetí záchranky, ale jinak striktně pro pěší a cyklisty
– Výška mostovky: 5-7m (zachování/garance průplavního prostoru)

Idea:
Využití stávající stavby jezu umožní „zlevnění“ celého díla z důvodu již existujících pilotů a „rozumné“ vzdálenosti mezi piloty, kterou je třeba překlenout

Odhadované náklady

100000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Samotná realizace je velmi nákladná. Nezbytné stanovisko Povodí Vltavy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *