Komunitní systém dobrovolnických služeb

Navrhuji nastavit systém výpomoci v komunitě (městě Roztoky) na bázi dobrovolnických služeb. O služby by mohly žádat zejména starší osoby, mladé rodiny a ostatní osoby žijící v Roztokách. Potřebné služby by bez nároku na odměnu opět poskytovaly osoby žijící v Roztokách.
V realizaci
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Jednalo by se o výpomoc v rámci komunity (městě Roztoky) na bázi dobrovolnictví či za velmi malý poplatek. Žádost o výpomoc by měla mít charakter jednorázové či pravidelné výpomoci, např. nákupy (jednorázové či pravidelné) pro starší osoby, pomoc s hlídáním (pro mladé rodiny s dětmi), jednorázová výpomoc na zahradě pro starší osoby nebo jednorázová či pravidelná výpomoc osobám s tělesným postižením. Takovéto žádosti by se vyvěsily na vývěsní tabuli / úřední desce Městského úřadu Roztoky plus na webovou stránku MÚ Roztoky (odkaz „Dobrovolnictví“). Případně se nabízí i možnost využít nějakou elektronickou platformu (sociální sítě), ale starší osoby bohužel k těmto prostředkům nemají přístup nebo důvěru.
Na takovouto žádost by pak reagovala osoba, která by požadovanou službu mohla zajistit.
Ohledně metodického postupu nastavení takovéhoto postupu bychom se mohli inspirovat v připojeném dokumentu Metodika dobrovolnictví v obci – Jak na to?, autor Jiří Tošner a kol. Zasílám jako přílohu.
V tomto dokumentu jsou popsány různé formy dobrovolnictví, např. formální dobrovolnictví prostřednictvím skupin, klubů nebo organizací. Takováto forma dobrovolnictví by však vyžadovala širší rozpracovaní projektu a napojení se na jinou organizaci, která se již v dané oblasti angažuje.
Já bych pro začátek navrhovala zjednodušenou formu dobrovolnictví, a to neformální dobrovolnictví, kdy by se do koordinace těchto služeb zapojila jedna úřední osoba ze strany Městského úřadu Roztoky. Ta by jednotlivé žádosti přijímala, posoudila, komunikovala by s osobami požadujícími tyto služby a následně by tyto žádosti vyvěsila na úřední desku Městského úřadu, popř. jinou aplikaci. Tyto žádosti by se zveřejnily bez osobních údajů žadatelů, čímž by se zaručila ochrana jejich osobních údajů.

Dokončení viz dodatečné obrázky k návrhu.

Odhadované náklady

5000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *